Beklager, nettleseren din støtter ikke JavaScript!

Legg til dataloggermodus i IAMMETER-docker (fra V2.1)

IAMMETER Dockerer et åpen kildekode energiovervåkingssystem, distribuert avIAMMETER.

Fra V2.1 gir IAMMETER-Docker et nytt dashbord som oppdaterer dataene fra energimåleren hvert 1. sekund.

Denne funksjonen passer godt for kunden som ønsker å overvåke effektavlesningen som varierer ofte. Du kan også stille inn terskelen for spennings-, strøm- og effektavlesningen, alarmen vil utløses når øyeblikksverdien (oppdateres hvert sekund) er over terskelen.

Denne artikkelen introduserer den nye funksjonen til IAMMETER-Docker(V2.1) , inkludert sanntidsovervåking og alarm.

Video: Sanntidsovervåking i IAMMETER-docker V2.1

Sanntidsovervåking

Utvidelse->Datalogg&& alarm

klikk på dataloggermenyen fra IAMMETER-Docker

Legg til strømmåleren i dataloggermodus

  • Klikk på IKONET "+"
  • Skriv inn IP-en til strømmåleren, velg målertype (enfaset / trefaset)

Klikk på plussikonet øverst til høyre og legg til en ny strømmåler

Skriv inn den lokale IP-en og målertypen (3-fase eller enkeltfase) til energimåleren

Energimåleren vises på denne siden, og klikk deretter på "Vis" ikon.

Den nye energimåleren vises etter

Dashbordet for sanntidsovervåking

Dashbordet for sanntidsovervåking, det vil oppdatere dataene (spenning, strøm, aktiv effekt, kWh) hvert 1. sekund.

the dashboard of the real time monitoring

Alarm

Still inn alarmterskelen

Drift->Alarminnstillinger

angi alarmterskelen for hver fase

Skriv inn terskelen for hver fase (spenning, strøm, effekt)

Alarmterskelinnstilling for hver fase

Se alarmloggene på dashbordet

Se historiske alarmer på "alarmloggene"

Alarmlogger

Eksporter alarmloggene

Alarmpostene kan eksporteres med csv-fil.

Export the alarm logs

Ref

Grunnleggende opplæring i IAMMETER-docker

Avansert opplæring av IAMMETER-docker

Topp