Beklager, nettleseren din støtter ikke JavaScript!

Koblingsskjema i solcelleanlegg

Se videoenBruk av WiFi-energimålere i et solcelleanlegg

1. Introduksjon

Som en toveis WiFi-energimåler er vår WiFi-energimåler svært egnet for bruk i et solcelleanlegg. Den måler effektivt energi "til nett"; eller "fra rutenett" bruker bare én meter. Denne måleren laster opp målinger (spenning, strøm, aktiv kraft, aktiv energi, frekvens, etc.) til skyen, noe som muliggjør enkel online overvåking av essensielle solcelleanleggs nøkkelytelsesindikatorer (KPIer):

  • Energi generert av solenergiomformeren
  • Til-nettenergi (eksportert til nettet)
  • Energi fra nettet (importert fra nettet)
  • Direkte selvbruksenergi

Vi presenterer koblingsskjemaene for installasjon av WiFi-energimålere i solcelleanlegg.

2. Enkeltfase solcelleanlegg

For å overvåke ditt enfasede solcelleanlegg har du to alternativer for å oppnå dette:

  1. Installere2 enfase WiFi energimålere (WEM3080)innenfor solcelleanlegget.
  2. Installere1 trefase WiFi energimåler (WEM3080T)innenfor solcelleanlegget (anbefalt).

2.1 Installer 2 STK WEM3080

Som illustrert nedenfor, i et enfaset solcelleanlegg,2 WEM3080 enheterkan plasseres på to steder (Grid Side og Solar Inverter Side) basert på dine spesifikke krav:

Applikasjon for solcelleanlegg

Merk:

Hvis du kun ønsker å overvåke importert/eksportert energi på nettsiden, er det tilstrekkelig å installere kun 1 WEM3080 på nettsiden.

Som vist nedenfor, i et enfaset solcelleanlegg, kan du installere1 WEM3080Tog plasser CT-ene på forskjellige steder (Grid Side og Solar Inverter Side) etter behov:

Applikasjon for solcelleanlegg

Dette alternativet anbefales da det synkroniserer data med ett minutts intervaller.

Merk:

Det er ikke nødvendig å klemme en CT til lastsiden, siden systemet beregner den totale effekten som forbrukes av alle laster ved å bruke følgende formel:

Lastekraft = Invertereffekt - innmatingseffekt

3. Trefaset solcelleanlegg og trefasenettsystem

3.1 Installer 2 STK WEM3080T

Som vist nedenfor, i et trefaset solcelleanlegg, kan du installere2 WEM3080T(tre-fase WiFi energimålere).

iammetermanual-20191113-L1

Merk:

Installering av kun 1 WEM3080T på nettsiden er tilstrekkelig hvis du ønsker å overvåke importert/eksportert energi kun på nettsiden.

4. Delt fase solcelleanlegg

ENdelt faseellerenfase tre-ledersystem er en utbredt type enfaset elektrisk kraftdistribusjon i Nord-Amerika, ofte brukt i boliger og lette kommersielle applikasjoner. Det innebærer å forsyne to 120 V AC-ledninger til lokaler som er 180 grader i fase med hverandre når det gjelder nøytralen, sammen med en felles nøytral.

Kabling i delt fasesystem

For flere detaljer, vennligst seBruk av en 3-fase energimåler for solenergi- og nettforbruk i et delt fasesystem

5 flere videoopplæringer

IAMMETER Energimonitor videoveiledninger

Vær oppmerksom på at disse videoopplæringene bare dekker en del av IAMMETERs funksjoner. For mer detaljert informasjon, seIAMMETER Dokumenter

Referanse

Sorter og sammenlign mer enn ett solcelleanlegg i solenergianalysen

Slik bruker du IAMMETERs Wi-Fi-energimåler i Home Assistant

Overvåk ditt solcelleanlegg med hjemmeassistent

Integrer IAMMETER Energy Meter til tredjepartsplattformer

Overvåk ditt solcelleanlegg i IAMMETER Cloud

Overvåk strømforbruket ditt i IAMMETER Cloud

Topp