Beklager, nettleseren din støtter ikke JavaScript!

Overvåk ditt solcelleanlegg

Besøk gjerneSolar pv overvåkingssystem av IAMMETER-skyenfor å logge på demokontoen til IAMMETER-skyen og forstå alle funksjonene til solenergi-PV-overvåking

Den vil vise et annet brukergrensesnitt hvis du får tilgang til demokoblingen via datamaskin eller smarttelefon.

Du vil se det samme brukergrensesnittet med IAMMETER-nettportalen hvis du får tilgang til demokoblingen via datamaskin. Du vil se det samme brukergrensesnittet med IAMMETER-appen hvis du får tilgang til demokoblingen med mobiltelefon. Vi anbefaler deg å få tilgang via datamaskin slik at du kan se flere funksjoner og rapporter.

1. Introduksjon

IAMMETER-solenergi

Våresolar PV overvåkingløsningen inkluderer,

  1. Toveis Wi-Fi strømmåler: enfase energimåler (WEM3080) og 3-fase energimåler(WEM3080T).

  2. Solar PV overvåkingssystem: IAMMETER-sky eller IAMMETER-docker

Toveis Wi-Fi energimåler

WEM3080 (enfase energimåler) og WEM3080T (den trefasede energimåleren støtter også bruk i delt fase, noe som betyr at den kan brukes som tre enfasede energimålere.) kan brukes til å overvåke solcelleanlegget ditt. Både enfase energimåler og trefasemåler er toveis. Dersom energimåleren er installert på nettsiden, kan både eksport- og importenergiparametere (forbruk strøm, innmatingskraft, energi forbrukt fra nettet, energi eksportert til nettet) måles samtidig.

Hvis nettsystemet og omformeren begge er enfasede, kan du bruke en trefase energimåler (anbefales) eller to enfase energimålere for å overvåke solcelleanlegget ditt. Sammenlignet med å bruke to enfase energimålere, har bruk av én trefase energimåler for å overvåke solcelleanlegget slike fordeler.

  1. Støtt netto energimåling: denne 3-fase energimåleren støtter både normal målemodus og netto energimålemodus.
  2. All trefase effektmåling samples samtidig. Så det er ikke noe synkronisert problem når man beregner lasteffekten ved hjelp av inverterkraften og nettkraften.

Flere høylysfunksjoner om 3-fase energimåleren, vennligst se

Nøkkelfunksjonen om trefase energimåleren

Bruk 3-fase energimåleren slik du foretrekker

Solar PV overvåkingssystem fra IAMMETER-Cloud

IAMMETER er vårt nettbaserte energiovervåkingssystem, som kan overvåke solcelleanlegget ditt ved hjelp av nettportalen og mobil-APP. Nøkkelfunksjoner knyttet til IAMMETER solar PV overvåkingssystem er,

  1. Overvåk sanntidsdata: invertereffekt, innmating (til nett), import av energi (fra nett), eksport av energi (til nett) etc.
  2. Beregn parametrene: solenergieffektivitet, selvforbruksforhold, etc.
  3. ulike rapporter som hjelper deg med å analysere analysere ditt solcelleanlegg: hjelper deg med å analysere solcelleanlegget ditt og forbedre ytelsen.

2. Installer Wi-Fi energimåler i solcelleanlegget ditt

2.1 Bare overvåk "Fra rutenett" og "Til rutenett" energi med én enfaset energimåler (WEM3080)

ReferanseQuickStart for overvåking av solcelleanlegget ditt fra WEM3080

Ved å installere bare én WEM3080 i ditt enfasede solcelleanlegg, kan du overvåke toveis strøm og energi, energien som forbrukes fra nettet og eksporteres til nettet samtidig.

Koblingsskjema

Koblingsskjema: overvåk solcelleanlegg med en enfaset strømmåler

2.2 Overvåk både inverter og nett med en trefase energimåler (WEM3080T)

ReferanseHurtigstart for overvåking av solcelleanlegget ditt fra WEM3080T

Ved å installere bare én WEM3080T i ditt enfasede solcelleanlegg, og klemme den første CT-en på nettet, den andre CT-en på solcelleinverter-siden og den tredje CT-en på lasten hvis det er aktuelt (du kan også la den tredje CT-en være uklemt hvis det ikke er nødvendig), du kan overvåke "Fra rutenett" (energien som forbrukes fra nettet), "To Grid" (energien som importeres til nettet) og energien som produseres av solenergiomformer. Du vil også se den direkte selvbruksenergien og energien som forbrukes av lasten din.

Koblingsskjema

Koblingsskjema: overvåk solcelleanlegg med en 3-fase strømmåler

2.3 Flere koblingsskjemaer

Det er også mange andre forskjellige applikasjoner i forskjellige solcellesystemer, for eksempel trefasenett og amp; trefase solcelleomformer, eller trefasenett & enfase inverter etc. For flere detaljer, seMer koblingsskjema i solar pv overvåkingssystem

3. IAMMETER-sky (solenergi-PV-overvåkingsapplikasjon)

Med solenergi-PV-overvåkingsapplikasjon på IAMMETER-skyen, kan den forbedre selvforbruksforholdet for å maksimere ROI-en til solcelleanlegget ditt.

Se bildene nedenfor for nøkkelfunksjoner til solenergi-PV-overvåkingsapplikasjonen på IAMMETER-skyen.

Solar-PV-overvåking-IAMMETER

Sanntidsovervåking (solenergiutbytte, innmatingskraft, inverterkraft, import fra nettenergi, eksport til nettenergi, solenergieffektivitet)

Vis diagrammet over invertereffekt og innmatingseffekt.

Vis energiflytskjemaet til solcelleanlegget.

Vis energiforbruket, solenergiutbyttet, regningen, egenforbruksraten og solenergieffektiviteten i ett diagram.

solenergi, innmatingskraft, inverterkraft, import fra nettenergi, eksport til nettenergi, solenergieffektivitet

Vis solenergiutbyttet (hver time, daglig, månedlig, årlig).

Solavkastningsenergi = direkte bruk av energi + eksport til energi. Dette diagrammet viser den spesifikke verdien av direkte bruk av energi og eksportenergi.

solenergi, direkte egenbruk av energi, eksport til nettenergi

Forbruk energi= direkte bruk energi + import fra nettenergi.

Dette diagrammet viser den spesifikke verdien av direkte bruk av energi og import fra nettenergi.

energiforbruk = direkte egenbruk energi + nettforbruk energi

Dette diagrammet viser både importenergi og eksportenergi samlet.

epxort til nettenergi og import fra nettenergi

Rapport: Energibruk og fakturering

Denne rapporten hjelper deg med å analysere ditt energiforbruk og strømregninger. Forskjellige strømprisplaner har blitt støttet i IAMMETER-Cloud, for eksempel fast rate, tiered rate, time of use (TOU) rate og advanced TOU rate.

rapport om energibruk og fakturering i solcelleanlegg, støtter mange strømprisplaner

bilde-20211107103031136

Rapport: Regninger og inntekter

Denne rapporten hjelper deg med å analysere både utgifter til nettenergiforbruk og inntekter av solenergi.

rapporter om regninger og inntekter for ditt solcelleanlegg

Rapport: Bill & Inntekt & Lagrer

Denne rapporten viser den totale fordelen med solcelleanlegget ditt. solavkastningsenergi=direkte egenbruksenergi + eksport til nettenergi. så den totale fordelen = direkte selvbruk energi * strømpris + eksport til nettenergi * innmatingspris .

Denne rapporten vil også hjelpe deg med å beregne selvforbruket til ditt solcelleanlegg.

Hver time

rapport: total nytte av ditt solcelleanlegg

Daglig

selvforbruket til ditt solcelleanlegg

Månedlig

månedlig rapport for ditt solcelleanlegg

Opprettholde mer enn ett solcelleanlegg

Hvis du vil overvåke mer enn ett solcelleanlegg, prøv denne funksjonen.

Sorter og sammenlign mer enn ett solcelleanlegg i solanalysen

Sorter alle solenergi-nettstedet i én visning

4 IAMMETER-dokker

Hvis du ønsker å distribuere solenergi-PV-overvåkingssystemet på din egen server, tilbyr vi også et selvhosting-system, IAMMETER-docker.

Vennligst besøk lenkene nedenfor for introduksjon av IAMMETER-docker.

Grunnleggende opplæring i IAMMETER-docker

Avansert funksjon i IAMMETER-docker

5 Integrer IAMMETER energimåler til tredjeparts plattformer

I tillegg til IAMMETER-cloud og IAMMETER-Docker kan du også konfigurere IAMMETER-produkter til å laste opp data til andre åpen kildekode-plattformer eller kundenes egne systemer.

Integrer IAMMETER energimåler til andre tredjepartsplattformer enn Home Assistant

IAMMETER-produkter kan laste opp energidata til kundens egen server med MQTT, tcp, http,https eller TLS.

Vennligst seIntegrer IAMMETER energimåler til tredjepartsplattformer

6 Referanse

Topp