Beklager, nettleseren din støtter ikke JavaScript!

Energimåler (trefase energimåler Wi-Fi, enfase energimåler Wi-Fi) i Home Assistant

premiss:Hvilken type elektrisk måler passer best til dine behov?

Fire metoder som kan brukes til å integrere Wi-Fi-energimålerne i hjemmeassistenten

Denne artikkelen vil vise deg hvordan du integrerer Wi-Fi-energimåleren (både enfaset og 3-faset) i hjemmeassistenten ved hjelp av kjerneintegrasjonen. Hvis du er mer interessert i andre måter (Modbus/TCP, MQTT eller HACS), vennligst se denne artikkelen først.

Sammendrag: hvordan du bruker IAMMETERs Wi-Fi-energimåler i hjemmeassistenten

1. Introduksjon

Hvis du ønsker å integrere Wi-Fi-energimåleren (IAMMETER) i Home Assistant, er det tre alternativer nå.

Nei. Produkter Beskrivelse
1 3-fase energimonitor WEM3080T: trefase wifi energimåler
2 wifi strømmåler WEM3080: enfase wifi energimåler

Hjemmeassistent (https://www.home-assistant.io/) er et åpen kildekode hjemmeautomatiseringssystem.

IAMMETER WiFi energimåler kan integreres med Home Assistant-systemet.

Introduksjon i Home Assistanthttps://www.home-assistant.io/integrations/iammeter/

integrere energimåler i hjemmeassistent

2. Integrer energimåleren til IAMMETER i Home Assistant

Demoshow

Dette er en enkel demonstrasjon av integrering av den toveis Wi-Fi-energimåleren til Home-Assistant-systemet,

URL:http://ha.iammeter.com:18123/brukernavn: iammeter passord: iammeter

Du kan eksternt slå PÅ/AV de tre lysene og se hvordan strømmen endres tilsvarende.

2.1 Installer HA-programvare

Installer den nyeste versjonen av Home Assistant (0.107.0.dev20200310 eller nyere versjon)

installer hjemmeassistenten

2.2 Konfigurasjon

For å bruke Iammeter-sensorene i installasjonen din, legg til følgende i dinconfiguration.yamlfil:

# Eksempel på configuration.yaml-oppføring
sensor:
 - plattform: iammeter
  vert: 192.168.1.6
  navn: meter

konfigurer energimåleren til IAMMETER i Home Assistant

Tips:Du kan finne måleren og sjekke verts-IP-adressen ved å dobbeltklikke på ikonet i nettverket til PC-en din som er koblet til det samme Wi-Fi-hjemmenettverketNettverk

2.3 Finn måleren din i HA

Start serveradministrasjonen på nytt og koble til den igjen, så vil du se enheten til måleren hvis måleren allerede er koblet til Internett.

Finn energimåleren din i Home assistant

velg sensoren til Wifi-energimonitoren i Home Assistant

2.4 Sensorer

Sensorer tilgjengelig i biblioteket:

 • Enfase WiFi-energimåler (WEM3080)
Navn Enhet Beskrivelse
wem3080_spenning V Spenning.
wem3080_current EN strøm.
wem3080_power W aktiv kraft.
wem3080_importenergy kWh Energiforbruk fra gird
wem3080_exportgrid kWh Energieksport til nett
 • Trefase WiFi-energimåler (WEM3080T)
Navn Enhet Beskrivelse
wem3080t_spenning_a V En fasespenning
wem3080t_current_a EN En fasestrøm
wem3080t_power_a W En fase aktiv kraft
wem3080t_importenergy_a kWh En fase import energi
wem3080t_exportgrid_a kWh En fase eksport energi
wem3080t_frequency_a kWh En fasefrekvens
wem3080t_pf_a kWh En faseeffektfaktor
wem3080t_spenning_b V B fase spenning
wem3080t_current_b EN B fasestrøm
wem3080t_power_b W B fase aktiv effekt
wem3080t_importenergy_b kWh B fase import energi
wem3080t_exportgrid_b kWh B fase eksport energi
wem3080t_frequency_b kWh B fase frekvens
wem3080t_pf_b kWh B fase effektfaktor
wem3080t_voltage_c V C fase spenning
wem3080t_current_c EN C fasestrøm
wem3080t_power_c W C fase aktiv effekt
wem3080t_importenergy_c kWh C fase import energi
wem3080t_exportgrid_c kWh C fase eksport energi
wem3080t_frequency_c kWh C fase frekvens
wem3080t_pf_c kWh C fase effektfaktor

2.5 Rediger lovelace

rediger lovelace for å vise kraft- og energidata

legg til et lovelace-kort av Home Assistant

Her kan du legge til kortet manuelt

velg kortet du vil vise energidataene

Eller du kan kopiere og lime inn følgende kode

redigere kortegenskapen

kort:
 - kort:
   - enhet: sensor.meter_voltage
    maks: 300
    min: 100
    navn: spenning
    tema: standard
    type: måler
   - enhet: sensor.meter_power
    maks: 5000
    min: 0
    navn: makt
    tema: standard
    type: måler
  type: horisontal stabel
 - enheter:
   - enhet: sensor.meter_voltage
    navn: spenning
   - enhet: sensor.meter_power
    navn: makt
   - enhet: sensor.meter_importenergy
    navn: importenergi
   - enhet: sensor.meter_exportgrid
    navn: eksportnett
  type: blikk
 - enheter:
   - enhet: sensor.meter_power
   - enhet: sensor.meter_voltage
   - enhet: sensor.meter_importenergy
  timer_å_vise: 24
  refresh_interval: 0
  type: historie-graf
type: vertikal stabel

Lagre og så vil du se målerens data.

energiovervåkingsvisning i Home Assistant

2.6 Be om dataene til energimåleren ved hjelp av modbus/tcp-sensoren i hjemmeassistenten (anbefales)

Sammenlignet med IAMMETER-integrasjonen i hjemmeassistenten, kan du også prøve å bruke Modbus/TCP-sensoren i hjemmeassistenten for å be om dataene til IAMMETER sin energimåler.

Den største fordelen med Modbus/TCP-sensoren i Home Assistant er at den kan be om data raskere, opptil 1s/s (prøve/sekund). På grunn av den raskere samplingshastigheten, kan den brukes som en sanntidssensortilbakemeldingsverdi i en kontrollsløyfe.

Videoopplæring: Hvordan be om dataene til energimåleren ved hjelp av modbus tcp-sensoren i hjemmeassistenten

Blogg: Gjør en sanntidskontrollsløyfe i hjemmeassistenten, bruk modbus-sensoren til å kontrollere sonoff-utgangen.

Blogg: Slik bruker du IAMMETERs energimåler i Home Assistant

3 Overvåk solenergi-PV, og kontroller EV-laderens kraft med hensyn til solenergi-PV-overskuddet

Overvåk solcelleanlegget ditt i Home Assistant

Påfølgende opplæring: kontroller EV-ladeeffekten med hensyn til solenergi-PV-utgang og nettstrømavlesning

4. Åpen kildekode-prosjekt: Integrer energimåleren til IAMMETER i InfluxDB, Grafana og Home Assistant

Overvåk solcelleanlegg av HomeAssistant, InfluxDB og Grafana

Dette er et åpen kildekode-prosjekt. Fortell deg hvordan du overvåker solcelleanlegget ditt ved hjelp av WiFi-energimåler, hjemmeassistent, grafana og inFluxDB.

overvåk solcelleanlegget ditt av hjemmeassistent, IAMMETER, grafana, influxDB

Abonner emne fra IAMMETER av Home Assistant

Wi-Fi-energimåleren til IAMMETER(WEM3080 og WEM3080T) hadde vært en integrering av Home Assistant.

IAMMETER Wi-Fi Energimåler i Home Assistant

I tillegg til å lese data fra det lokale maskinvare-api, kan du også abonnere på emnet fra IAMMETER direkte. Dette dokumentet vil vise hvordan du integrerer med Home Assistant ved å abonnere emne fra IAMMETER cloud.

Abonner emne fra IAMMETER av Home Assistant

5. Integrer IAMMETER energimåler til andre tredjepartsplattformer enn Home Assistant

I tillegg til IAMMETER-sky og Home Assistant, kan du også konfigurere IAMMETER-produkter til å laste opp data til andre åpen kildekode-plattformer eller kundenes egne systemer, som bildet nedenfor.

Integrer IAMMETER energimåler til andre tredjepartsplattformer enn Home Assistant

OpenHab

OpenHAB (https://www.openhab.org/) er et åpen kildekode hjemmeautomatiseringssystem. IAMMETER Wi-Fi energimåler kan enkelt integreres i openHAB-systemet,energimåler i Openhab

Hvordan integrere energimåler til Openhab

NodeRED

Nikketer et programmeringsverktøy for å koble sammen maskinvareenheter, APIer og nettjenester på nye og interessante måter.

Hvordan legge til IAMMETER energimåler i nodered, trinn for trinn

Last opp data til tredjeparts mqtt-server

IAMMETER energimåleren kan også laste opp energidata til tredjeparts server av MQTT.

Publiser dataene til energimåleren til tredjeparts mqtt-server

Last opp data til tredjeparts TCP/TLS/http-server

I tillegg til å laste opp via mqtt, kan energimåleren også laste opp data til en tredjeparts server via http post, tcp og tls.

Last opp energidata til tredjepartsserver med HTTP, TLS, TCP

REST API

Både enfase energimåler (WEM3080) og trefase energimåler (3080T) støtter lokal API.

Få dataene fra energimåleren med lokal API

Utvikle ditt eget energiovervåkingssystem med IAMMETE-produkter

Dette er en sammendragsartikkel om hvordan du integrerer IAMMETER energimonitor i et tredjepartssystem.

Hvordan laste opp energidataene til IAMMETER-energimåleren til et annet tredjepartssystem enn IAMMETER-Cloud.

6. Videoopplæring

Video: Hvordan bruke IAMMETER Energimonitor i Home Assistant

7. Om IAMMETER produkter og system

Denne artikkelen handler om hvordan du integrerer energimåleren til IAMMETER i Home Assistant. Men energimåleren til IAMMETER støtter ikke bare tredjepartsplattformer som Home Assistant, men har også en kraftig IAMMETER-sky og app-tjeneste, mer informasjon vennligst se

Applikasjonsintroduksjon om IAMMETER-systemet og smart energimåler

Bruk 3-fase energimåleren slik du vil

Overvåk solenergisystemet med 3-fase energimåler av IAMMETER

Overvåk energiforbruket i IAMMETER

8. Hvordan prøve integrasjonen av HA før du får WiFi-energimåleren

Vi gir enIAMMETER-simulatorsom vil hjelpe brukeren med å vurdere IAMMETERs produkt før du bestiller det. Den kan simulere solenergieffekten, lastprofilen og en EV-lader med en spesifikk batterikapasitet. Den støtter også samme API som WEM3080T slik at du kan integrere den i hjemmeassistenten med samme metode somWEM3080T. Etter at du har bekreftet at dette oppfyller kravene dine, kan du kjøpe ekte maskinvare. Utskiftingen (IAMMETER-Simulator->reell energimåler) er også enkel, trenger bare å gjøre følgende to trinn. 1 installer energimåleren i systemet ditt. 2 bytt ut IP-en i HA fra IAMMETER-simulatoren til din virkelige maskinvare.

Topp