Beklager, nettleseren din støtter ikke JavaScript!

Trådløs måler for strømforbruk, Wifi-måler for strømforbruk

1. Introduksjon

Du kan overvåke elektrisitetsforbruket til strømsystemet i boliger ved å bruke vår WiFi-energimåler og IAMMETER-system. IAMMETER-systemet kan generere strømregningen på daglig/månedlig basis og også gi den omfattende rapporten slik at du enkelt kan forstå strømregningen og energiforbruket.

2. Funksjoner

2.1 Oversikt dashbord

Se datagrafen og noen detaljer i oversiktsdashbordet.

2.2 Hurtigvisning av energiforbruk og regning

Se energiforbruket og strømregningen din på samme side for forskjellige steder

BesøkKapittel 4.12for detaljer.

2.3 Angi faktureringsdatoen

Du kan angi faktureringsdatoen slik at systemet vil beregne den månedlige strømregningen basert på startdatoen du angir, hvis faktureringsdatoen ikke starter fra 1. i hver måned.

BesøkAngi fakturadatofor detaljer.

2.4 Faktureringsrapport

IAMMETER-systemet kan generere strømfaktureringsrapport for brukere.

BesøkFaktureringsrapportfor detaljer.

2.5 Omfattende energiforbruksanalyse

IAMMETER-systemet kan generere omfattende energiforbruksanalyse for brukere.

BesøkEnergiforbruksanalysefor detaljer.

2.6 Lastanalyse

IAMMETER-systemet kan generere lastanalyserapport for brukere.

BesøkBelastningsanalysefor detaljer.

2.7 Unormal dataanalyse

IAMMETER-systemet kan generere unormal dataanalyserapport for brukere. Du kan angi normalområdet for alle parametere, så vil systemet liste alle dataene som er utenfor det forhåndsinnstilte området.

BesøkUnormal dataanalysefor detaljer.

2.8 Agentkonto

Du kan bruke en agentkonto for administrasjon på to nivåer med to forskjellige systemer for agent og sluttbruker

BesøkAgent funksjonogOpprett brukere i agentkontofor detaljer.

2.9 Overvåk mer enn ett nettsted på én konto

du trenger å administrere mange steder, i tillegg til å overvåke energiforbruket til hvert nettsted uavhengig, vil du også analysere energiforbruksforskjeller mellom hvert nettsted, inkludert strømavlesning og periodiske (time, daglige osv..) kWh-data.

Blogg: sammenlign forskjellen mellom steder eller energimålere

virtual_site

3. Installer og konfigurer WiFi-energimåler

BesøkWEM3080 hurtigstartfor detaljer.

WEM3080

BesøkWEM3080T hurtigstartfor detaljer.

WEM3080T

4. Demoshow

Vennligst klikk på lenken nedenfor for å logge på demokontoen til IAMMETER-cloud.

System og APP-demo

Vær oppmerksom på at det vil være forskjellige effekter når du klikker på denne lenken fra en mobilnettleser eller nettleseren på den bærbare datamaskinen. Nettleser: nettsystemeffekt Mobilnettleser: mobilappeffekt

5. Referanse

Bruk 3-fase energimåleren slik du foretrekker

WEM3080T: Trefase energimåler Wi-Fi, delt fase, energiforbruk i boliger, solcellepanel, nettenergimåling, Modbus TCP/RTU

WEM3080TR:WEM3080T pluss reaktive prametre

smart enfase energimåler Wi-Fi, sky/app, elektriske undermålere

WEM3046T: Trefase energimåler Wi-Fi, delt fase, 5A CT-inngang, Modbus TCP/RTU

Topp